FAQ

Hoe kan ik een afspraak maken?

U kunt op verwijzing van een arts een afspraak maken of,  als uw zorgverzekeraar Directe Toegankelijk Logopedie vergoedt (DTL), ook rechtstreeks.

U kunt telefonisch aanmelden: 0164-238381 of via email:  info@logopediebruning.nl

 

Waar is de praktijk gevestigd?

Diepenbrocklaan 28, 4614 BM Bergen op Zoom, gevestigd in Medisch Centrum De Grebbe
De locatie Jan Borghoutsplein is miv 1-1-2022 niet meer in gebruik.
Op basisschool Anton van Duinkerken hebben we een extra behandelruimte.

 

Kan er ook aan huis worden behandeld?

Op medische indicatie van uw arts kan behandeling aan huis plaatsvinden.

 

Wordt logopedie vergoed?

De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Hoe lang duurt de behandeling?

Een behandeling duurt 25 minuten

 

Wat moet ik doen als ik niet  op een afspraak kan komen?

Als u niet op de gemaakte afspraak kunt komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden.  Dat kan telefonisch of door een email te sturen. Een te laat afgemelde afspraak wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en kan bij u in rekening worden gebracht.

 

Moet ik als ouder bij de behandeling aanwezig zijn?

De zorgverzekeraars eisen dat er bij 50% van het aantal behandelingen een ouder aanwezig is.  Ouder betrokkenheid is belangrijk om de ontwikkeling van het kind en de vooruitgang samen met de therapeut te kunnen volgen. Ouders krijgen adviezen en kunnen zien hoe er thuis geoefend kan worden.