Slikstoornissen & afwijkend slikken

Tandheelkundige problemen:

We werken met een speciaal trainingsprogramma: Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) om de slik te corrigeren. Het programma wordt doorgaans doorlopen voordat eventuele orthodontie plaatsvindt. We werken  bij voorkeur samen met  tandartsen en orthodontisten om tot een optimaal en efficiënt resultaat te kunnen komen.


Neurologische slikstoornissen:

Na hersenletsel (CVA, ongeval, tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (Parkinson, ALS) of na een operatie in het hoofd- en halsgebied kunnen stoornissen in het slikproces ontstaan. Soms is het daarom noodzakelijk (tijdelijk) het eten via een sonde toe te dienen. Gedurende de behandeling verbetert de logopedist de verschillende aspecten die betrokken zijn bij het slikken en de opbouw van voeding na het verwijderen van de sonde.

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden. De meest opvallende verschijnselen zijn beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen. Spreken  eten /drinken en speekselverlies geven problemen.

De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet voor het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.