Spraak & Taal

Articulatie

Bij forse of hardnekkige articulatieproblemen gebruiken we verschillende behandelmethoden en technieken.

Schisis

Kinderen met schisis zijn gebaat bij een specifieke therapie, gericht op verstaanbaarheid en goede training van het gehemelte, voor en na operatie.  De behandeling hangt af van de complexiteit van de schisis en de problemen op het gebied van spraak en eten/drinken.  De praktijk is bekend met de behandeling van deze problematiek.


Taal

Taal is opgesplitst in begrip(wat je begrijpt van taal)  en productie (wat je zegt).  Wanneer het verschil tussen begrip en productie te groot is, kan er sprake zijn van een dysphatische ontwikkeling.  Een uitgebreid taalonderzoek toont een eventuele discrepantie aan. De behandeling van deze taalstoornis wordt op een andere manier vorm gegeven.


Taalontwikkeling en Meertaligheid

Soms komt de taalontwikkeling door nader te onderzoeken factoren niet vanzelf op gang. Meertalige opvoeding kan tot extra problemen leiden, als er bijvoorbeeld in de moedertaal ook problemen zijn met het aanleren van de taal.Betrokkenheid van ouders en overleg met leerkrachten, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf dragen bij aan een efficiënte behandeling.
De praktijk heeft een interne behandellocatie op basisscholen Anton van Duinkerken en
De Borghoek.