Spraak & Taal

Articulatie

Bij forse of hardnekkige articulatieproblemen gebruiken we verschillende behandelmethoden en technieken. De behandelmethode van Hodson en Paden wordt ingezet voor fonologische articulatieproblemen. Er wordt in deze methode van het natuurlijke spraakproces uitgegaan en geoefend mbv een koptelefoon . Er wordt op een speelse manier geoefend met zoveel mogelijk concreet materiaal. Liedjes en rijmpjes spelen naast het luisteren en oefenen een rode draad tijdens de behandeling.
Naast deze methode wordt er ook veel gewerkt met het dyspraxieprogramma, Metaphon en van Riper.


Schisis

Kinderen met schisis zijn gebaat bij een specifieke therapie, gericht op verstaanbaarheid en goede training van het gehemelte, voor en na operatie.  De behandeling hangt af van de complexiteit van de schisis en de problemen op het gebied van spraak en eten/drinken.  De praktijk is bekend met de behandeling van deze problematiek.


Taal

Taal is opgesplitst in begrip(wat je begrijpt van taal)  en productie (wat je zegt).  Wanneer het verschil tussen begrip en productie te groot is, kan er sprake zijn van een dysphatische ontwikkeling.  Een uitgebreid taalonderzoek toont een eventuele discrepantie aan. De behandeling van deze taalstoornis wordt op een andere manier vorm gegeven.


Meertaligheid

Meertalige opvoeding kan tot problemen leiden, als er bijvoorbeeld in de moedertaal ook problemen zijn met het leren van de taal. Betrokkenheid van ouders en overleg met leerkrachten, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf dragen bij aan een efficiënte behandeling. De praktijk heeft veel ervaring met meertalige problematiek en heeft een samenwerkingsovereenkomst met Dè brede taalschool Het Kompas.