Stem, zang & presentatie

Stem

Bij stemstoornissen kunnen problemen op het gebied van houding en dagelijkse gewoonten een rol spelen, waardoor de klacht ontstaat, toeneemt of in stand gehouden wordt. Factoren als spanning, stress en emotie spelen hierbij vaak een rol.Door het inzetten van persoonlijke adviezen en verschillende behandeltechnieken wordt het probleem totaal aangepakt. Larynxmanipulatie/massage wordt toegepast om het evenwicht in de spieren in en om de hals en larynx te herstellen.
Het globusgevoel (brok in de keel) kan doorgaans met succes worden behandeld.

In het geval van keelkanker, waarbij het gehele strottenhoofd verwijderd is (laryngectomie), is revalidatie van groot belang om te leren spreken met de stemprothese. De praktijk heeft hiermee ervaring en werkt nauw samen met het KNO -en logopedie team van het ErasmusMC en Daniel den Hoed.

Genderdysforie

De praktijk is gespecialiseerd in genderdysforie. Transgender personen zijn welkom in de praktijk mbt behandeling en begeleiding voor, tijdens en na het transitietraject transman en transvrouw.
Zang

Zangers en toneelspelers, maar zeker ook docenten, mensen werkzaam bij een callcenter, sportinstructeurs, mensen  die vaak vergaderen etc vragen een grote belastbaarheid van hun stembanden. De spreekstem en de zangstem verschillen in gebruik en techniek. Beide takken van de “stemsport” worden beoefend in de praktijk.

Presentatie

Wilt u tips en adviezen om van uw presentatie een knaller te maken, of meer zelfvertrouwen opdoen? Dat kan.  Houding, stem, articulatie ,intonatie en non verbale communicatie  zijn aspecten die uw presentatie kunnen versterken òf juist verzwakken.  Ervaar  en probeer hoe u de inhoud van uw presentatie op de juiste manier kunt “inpakken”.